Ashkan Fardost

Framtidsgurun

Ashkan Fardost har nominerats till årets talare av Sveriges största talarförmedling och är ett starkt växande namn på den internationella talarmarknaden. Med sin unika omvärldsanalys har han förbryllat och inspirerat fler än 600 publiker i över 20 länder om hur framtidens näringsliv, ledarskap, beteenden och kommunikation tar form.

Uppe på scenen lyckas Ashkan med balansakten att provocera sin publik samtidigt som han charmar den. Vi befinner oss i en ny era, informationssamhällets era. Där förståelsen för och förmågan till förändring är mer avgörande än någonsin. Ashkan tar dig med på en resa från stamtiden till framtiden som du sent kommer glömma och rustar dig med en kompass för att navigera samhällsförändringen.

Han är musikern, doktorn, entreprenören och framtidsfilosofen som lämnat sina spår på stora scener hos globala koncerner till fokuserade workshops i styrelserummen, från anrika TEDxBerlin till lärosalarna på New York University.

En tidlös omvärldsanalys med banbrytande insikter

Ashkan är doktorn, entreprenören och framtidsfilosofen som studerar människans eviga dans med förändring genom historien.

Hur förändras näringslivet, samhället och våra beteenden med tiden? Hur påverkas ledarskapet, arbetsplatsen och kommunikationen? Pandemier, konjunkturer och trender kommer och går. Men deras roll i historieutvecklingen är obetydlig. All omvälvande samhällsförändring har alltid föregåtts av en revolution i informationsflödet människor emellan. Det är informationsteknologin som sätter spelreglerna. För allt.

Med informationens roll som röd tråd gör Ashkan sin tidlösa omvärldsanalys. En resa som tar publiken in i framtiden och ger lyssnaren djupa insikter om de förändringar vi egentligen står inför. Förändringar som kräver färdigheter och förhållningssätt vi alla har inom oss men glömt bort längs vägen.

För att förstå vad som händer och vart vi är på väg hämtar Ashkan sitt kunnande från den akademiska forskningen kombinerat med sina erfarenheter från akademin, musikindustrin, tech-scenen och det nya medialandskapet.

“Om man inte förstår informationsteknologins roll i historien så missförstår man inte bara historien utan även samtiden. Därför har nästan alla också missförstått framtiden.”

Vi befinner oss i en tid av omvälvande samhällsförändring. Där ledarskapet, arbetsplatsen, kommunikationen och alla förutsättningar för innovation – till och med själva definitionen av värde – stöps om i grunden. Med sitt unika makroperspektiv och exposé över människans historia levererar Ashkan kunskapen du behöver för att se hur det nya informationssamhället formar näringslivet, samhället och våra beteenden.

Under en provocerande och inspirerande resa på scenen levererar Ashkan en tidlös omvärldsanalys tillika kompass för att navigera förändring mot tillväxt och framgång. Hans föreläsningar är skräddarsydda för en mängd olika typer av publiker, inkluderat men inte uteslutande för de som vill utforska framtidens ledarskap, kommunikation, innovation, kultur och sociala framsteg.

Från näringsliv och akademi till internationell föreläsare

Som 17-åring hackade Ashkan Napster – det första fildelningsprogrammet – och fick den vägen skivkontrakt hos den globala musikgiganten EMI och Armada Music. Året var 2002 och branschen stod inför näringslivets första digitala revolution som Ashkan fick erfara från insidan. Hans brinnande intresse för naturvetenskapen tog honom vidare till Uppsala universitet och en doktorsexamen, följt av flera år i tech-branschen på Soundtrap by Spotify samt som lärare på den internationella affärsskolan Hyper Island.

Idag föreläser världen över med erfarenhet från över 600 framträdanden i över 20 länder. Från stora scener hos globala koncerner till fokuserade workshops i styrelserummen, från anrika TEDxBerlin till lärosalarna på New York University.

Utdelning och delande

Ashkan är disputerad akademiker och har varit aktiv på den svenska startup-scenen under många år som både innovatör och investerare. Han undervisar på den internationella affärsskolan Hyper Island och driver en av Sveriges mest omtalade podcasts.