Robin Teigland

Professor hands-on

Hon är en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom teknik som nu använder allt hon kan till att förbättra våra odds. Hon har blivit utsedd till en av Sveriges mest inflytelserika kvinnor inom techbranschen tre år i rad. Robin Teigland bygger ständigt broar mellan teknik och hållbar samhällsutveckling. Både med egen forskning – och i det verkliga livet. Vi brukar kalla henne för
”Professor hands-on” eftersom hon ser till att saker blir gjorda.

Högt tempo och engagemang är kännetecken för hennes föreläsningar såväl som workshops. Hennes mål är att få människor hon träffar att agera i den digitala världen och visa på vikten av att testa nya teknologier för att förstå de revolutionerande effekterna de kan ha.

Den cirkulära visionären

Allt fler inser att vi står inför stora utmaningar i och med utvecklingen av vårt klimat. Haven blir varmare och med det förändras hela ekosystemet, något Robin Teigland nu försöker hitta lösningar för genom bland annat cirkulär ekonomi och entreprenörskap.

Hon är professor i strategi och digitalisering vid Chalmers tekniska högskola. Robins forskning befinner sig i skärningspunkten mellan framväxande teknologier och nya material, sociala nätverk och framtidens värdeskapande. När resurserna och värdena vi använder oss av i våra traditionella affärsmodeller är förbrukade behöver vi fokusera på att återvinna, tänka om produktion och se bortom traditionella försörjningskedjor. Alla branscher kommer att förändras och det är troligt att det är verksamheter som lyckas med den hållbara omställningen som finns kvar i framtiden. Och tekniken för att förändra finns! Framväxande teknologier, både digitala och ”real tech”, som t.ex. 3D-printing, blockkedjor, IoT, artificiell intelligens, robotik, drönare och nya nanomaterial ger oss nu förutsättningar för riktiga innovationer.

Robins föreläsningar är för er som vill flytta fram era positioner och ert visionära tänkande.

Ekonomi och digitalisering hand i hand

Robin har en BA i ekonomi från Standford University, en MBA från Wharton School och en MA i internationella studier från University of Pennsylvania samt en Ph.D i BA från Handelshögskolan i Stockholm. Till sin gedigna bakgrund kan också tilläggas att hon har haft en professur i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ledare och grundare

Robin intervjuas ofta om sin forskning i svensk och internationell media och är en internationellt efterfrågad talare. Vid flera tillfällen har hon listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter. Hon är också chef för Ocean Data Factory Sweden, Sveriges första nationella havsdata-lab med uppdrag att ge Sverige en ledande roll i utvecklingen av den globala blå ekonomin. Utöver det sitter hon i styrelsen för Luftfartsverket och Akademiska Hus.